LLISTAT ADMESOS: 17 de juny

admesos Infantil 0.pdf
Documento Adobe Acrobat 187.3 KB
admesos Infantil 1.pdf
Documento Adobe Acrobat 184.6 KB
admesos Infantil 2.pdf
Documento Adobe Acrobat 125.0 KB

Podeu consultar el llistat d'admesos pel grup d'edat del vostre infant.      Utilitzem les dues primeres lletres del cognom del vostre fill/a i la data de naixement.

Exemple: Gina Ferrer Garriga: 22/01/2024 FEGA

Matriculació del 17 al 25 juny

Procés matriculació, un cop admès l'infant              (nascuts 2023-2024)

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula.

Els alumnes que no formalitzin la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada.

Rebreu via correu electrònic les instruccions per formalitzar el pagament de la matrícula. 

Per formalitzar la matrícula també cal presentar:

 • Una còpia del carnet de vacunacions. Sinó un certificat mèdic on constin les vacunes rebudes. Si l'infant no està vacunat cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • El DNI renovat amb la nova adreça, si és el cas.

Les famílies que matriculen als infants nascuts al 2022, no han de fer efectiu el pagament de la matrícula. 

Però si han d'emplenar l'autorització bancaria pel pagament del servei de dinar, i/o pel servei d'acollida.

Les famílies que matriculen els infants nascuts al 2023 i 2024 han de seguir els següents passos:

 • Emplenar l'autorització bancaria amb el comprovant de la matrícula (transferència bancaria de 110€ en el compte de l'Ajuntament de Sarrià de Ter). 
 • Enviar per correu l'autorització bancaria a familiesconfetti@gmail.com

 

Llistat de sol·licituds amb puntuació provisional, 31 maig

LLISTAT PUNTUACIONS INFANTIL 2.pdf
Documento Adobe Acrobat 122.1 KB
LLISTAT PUNTUACIONS INFANTIL 0.pdf
Documento Adobe Acrobat 123.5 KB
LLISTAT PUNTUACIONS INFANTIL 1.pdf
Documento Adobe Acrobat 127.7 KB

En cas de faltar algun punt de barem, podeu escriure en el correu de l'escola bressol i resoldrem la incidència. familiesconfetti@gmail.com

PREINSCRIPCIONS CURS 2024-2025

OFERTA DE PLACES CURS 2024-2025

INFANTIL 0: 8 places, nascuts 2024

INFANTIL 1: 20 places, nascuts 2023

INFANTIL 2: 11 places, nascuts 2022

PREUS CURS 2024-2025

PREUS CURS 2024-2025.pdf
Documento Adobe Acrobat 85.2 KB

CALENDARI

 - Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 31 de maig de 2024. (informació pàgina web).

- Termini per presentar una reclamació: del 3 al 7 de juny de 2024.

- Sorteig del número de desempat: entre el 10 i el 13 de juny de 2024.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 17 de juny de 2024. (informació pàgina web)

 

- Període de matrícula: del 17 al 25 de juny de 2024, ambdós inclosos.

- Període de presentació de sol·licituds: del 8 al 17 de maig de 2024, ambdós inclosos. (el termini per presentar la documentació és el dia 17 de maig a les 17h).

TENIU TRES PASSOS A SEGUIR:

PAS 1. Empleneu la sol·licitud de l'escola bressol.  Un cop emplenats tots els camps cal enviar el document a: familiesconfetti@gmail.com                                                      NOMES ENVIAR EL PDF AMB LA SOL·LICITUD, els documents acreditatius amb l'adjunt de la instància genèrica. (pas 3)

Feu clic sobre el següent document, per emplenar la sol·licitud de preinscripció del curs 2024-2025.

FULL DE SOL·LICITUD CURS 2024-2025.pdf
Documento Adobe Acrobat 138.2 KB

PAS 2. Formulari Google per emplenar les vostres dades personals.

Feu clic aquí, per emplenar el formulari.

CRITERIS D'ADMISSIÓ                                                                                       S'han d'acreditar adjuntant la documentació amb la instància genèrica.

CRITERIS PRIORITARIS:

 • El domicili familiar al·legat és en el municipi de Sarrià de Ter:

           4 punts.    

 • Si hi ha un informe vinculant per part de Serveis Socials: fins a 3 punts.   
 • Existència de germà escolaritzat al centre: 1 punt.
 • Quan l’infant sigui fill/a de persona empleada municipal, no veï/na de Sarrià: 1 punt.

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS: 

 • Si l’infant forma part d’una família nombrosa/monoparental: 2 punts.
 • Si l’infant forma part d’un cas de part múltiple: 1 punt.
 • Si té els avis en el municipi de Sarrià de Ter: 1 punt.
 • Si té germans al Escola Montserrat i/o a l'Institut de Sarrià: 1 punt.

  

PAS 3. Enllaç a la instància genèrica de l'Ajuntament de Sarrià de Ter, empleneu i adjunteu tots els DOCUMENTS que acreditin els punts prioritaris i complementaris.

Feu clic aquí, per emplenar la instància genèrica.

DOCUMENTS

IMPORTANT: S'han d'adjuntar a la instància genèrica tots el documents que fan referència als:

Punts prioritaris: 

 • DNI pare, mare, tutor/a,
 • Certificat electrònic de la inscripció de naixement o Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • TSI infant.
 • El  document del padró d'habitants.

NIE si la persona sol·licitant és estrangera o el passaport.

Punts complementaris:

 • Targeta monoparental i/o família nombrosa i/o part múltiple.
 • Si els avis viuen en el municipi de Sarrià, adjuntar el DNI d'un familiar.
 • Informe de l'infant NESE.
 • En cas d'al·legar el germà a l'escola Montserrat i/o Institut de Sarrià, comunicar el nom de l'infant.

Un cop fets els tres passos ens comunicarem amb vosaltres, per si falta alguna   documentació.                                                                                                   Per qualsevol dubte ens podeu trucar o enviar un correu.                             Moltes gràcies.

Ajuts curs 2024-2025

Triptic ajuts 2024 2025.docx
Documento Microsoft Word 141.4 KB

EBM CONFETTI

C/ Mossen Cinto Verdaguer nª 1
Telèfon: 972 17 16 07

correu-e: a l'atenció de

Mònica Singla Cabré

escolabressol@sarriadeter.cat

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9h a 17h

PROMOU:

AMB EL SUPORT DE:

AFA Escola Bressol Municipal Confetti

c/Mn. Cinto Verdaguer, 1
Correu-e: afaconfetti@gmail.com