PREINSCRIPCIONS CURS 2024-2025

Del 29 d'abril al 7 de maig podeu demanar cita prèvia per visitar l'escola bressol i resoldre dubtes.

Gràcies per confiar en el nostre Projecte d'escola bressol.

CALENDARI  PREINSCRIPCIONS MAIG 2024

- Publicació de l'oferta: entre el 3 i el 5 de maig de 2024.

- Període de presentació de sol·licituds: del 8 al 17 de maig de 2024, ambdós inclosos. El termini per presentar la documentació és el dia 17 de maig a les 17h.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 31 de maig de 2024.

- Termini per presentar una reclamació: del 3 al 7 de juny de 2024.

- Sorteig del número de desempat: entre el 10 i el 13 de juny de 2024.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 17 de juny de 2024.

 

- Període de matrícula: del 17 al 25 de juny de 2024, ambdós inclosos.

CRITERIS D'ADMISSIÓ                                                    S'han d'acreditar adjuntant la documentació amb la instància genèrica

CRITERIS PRIORITARIS:

 • El domicili familiar al·legat és en el municipi de Sarrià de Ter:

           4 punts.    

 • Hi ha un informe vinculant per part de Serveis Socials: fins a 3 punts.   
 • Existència de germà escolaritzat al centre: 1 punt.
 • Quan l’infant sigui fill/a de persona empleada municipal, no veï/na de Sarrià: 1 punt.

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS: 

 • Si l’infant forma part d’una família nombrosa/monoparental: 2 punts.
 • Si l’infant forma part d’un cas de part múltiple: 1 punt.
 • Si té els avis en el municipi de Sarrià de Ter: 1 punt.
 • Si té germans al Escola Montserrat i/o a l'Institut de Sarrià: 1 punt.

  

DOCUMENTS

La documentació que cal presentar la trobareu a partir del dia 8 de maig 2024

1. Enllaç a la instància genèrica de l'Ajuntament de Sarrià de Ter, empleneu i adjunteu tots els documents que acreditin els punts prioritaris i complementaris.

IMPORTANT: S'han d'adjuntar tots el documents que fan referència:

Punts prioritaris: 

DNI pare, mare, tutor/a,

Certificat electrònic de la inscripció de naixement o Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

TSI infant.

El padró d'habitants.

NIE si la persona sol·licitant és estrangera o el passaport.

Punts complementaris:

Targeta monoparental i/o família nombrosa i/o part múltiple.

Punt pels avis al municipi adjuntar el DNI d'un familiar.

Informe de l'infant NEE.

En cas d'al·legar el germà a l'escola Montserrat i/o Institut de Sarrià, comunicar el nom de l'infant.

2. Formulari Google per emplenar les vostres dades personals, trobareu aquí l'enllaç.

3. Empleneu la sol·licitud de l'escola bressol, emplenar els punts prioritaris i complementaris si és el cas. I enviar a familiesconfetti@gmail.com

Un cop fets els tres passos ens comunicarem amb vosaltres, per si falta alguna documentació. Per qualsevol dubte ens podeu trucar o enviar un correu. Moltes gràcies per la vostra confiança en el projecte d'escola.

LLISTAT ADMESOS: 17 de juny

Podeu consultar segons el grup d'edat del vostre infant. Pel llistat utilitzem les dues primeres lletres dels vostres cognoms, com amb la targeta sanitària.

Exemple: Gina Ferrer Garriga: FEGA

Llistat de sol·licituds amb puntuació provisional, 31 maig

En cas de faltar algun punt de barem, podeu escriure en el correu de l'escola bressol i resoldrem la incidència. escolabressol@sarriadeter.cat

Matriculació del 17 al 25 juny

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula.

Els alumnes que no formalitzin la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada.

Per formalitzar la matrícula també cal presentar:

 • Una còpia del carnet de vacunacions. Sinó un certificat mèdic on constin les vacunes rebudes. Si l'infant no està vacunat cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • El DNI renovat amb la nova adreça, si és el cas.

Les famílies que matriculen als infants nascuts al 2022, no han de fer efectiu el pagament de la matrícula. 

Però si han d'emplenar l'autorització bancaria pel pagament del servei de dinar, i/o pel servei d'acollida.

Procés matriculació, un cop admès l'infant (nascuts 2023-2024)

Rebreu via correu electrònic les instruccions per formalitzar el pagament de la matrícula. 

Les famílies que matriculen els infants nascuts al 2023 i 2024 han de seguir els següents passos:

 • Emplenar l'autorització bancaria amb el comprovant de la matrícula (transferència bancaria de 110€ en el compte de l'Ajuntament de Sarrià de Ter). 
 • Enviar per correu l'autorització bancaria a familiesconfetti@gmail.com

 

Beques curs 2024-2025

Full de sol·licitud, beques

EBM CONFETTI

C/ Mossen Cinto Verdaguer nª 1
Telèfon: 972 17 16 07

correu-e: a l'atenció de

Mònica Singla Cabré

escolabressol@sarriadeter.cat

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9h a 17h

AFA Escola Bressol Municipal Confetti

c/Mn. Cinto Verdaguer, 1
Correu-e: afaconfetti@gmail.com

PROMOU:

AMB EL SUPORT DE: