Objectius del primer cicle d'educació infantil

Aquests són els objectius del 1r cicle d’educació infantil (0-3) que han de quedar consolidats al final del 2n cicle (3-6):

 • Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i emocional i esforçar-se per manifestar i expressar les pròpies emocions i sentiments.
 • Establir relacions afectives positives, tot iniciant-se en l’adquisició de comportaments socials que facilitin la integració en el grup.
 • Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d’alimentació, de repòs i d’higiene personal, i iniciar-s’hi en la pròpia autonomia.
 • Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i expressar-se a través del moviment, el gest, el joc i la paraula amb una progressiva millora del llenguatge oral.
 • Dominar progressivament el cos i l’adquisició de noves habilitats motrius.
 • Actuar sobre la realitat immediata i establir relacions entre objectes, segons les seves característiques perceptives.
 • Projectar les pròpies vivències a través de l’activitat lúdica i anar-les representant a través del joc simbòlic.
 • Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge matemàtic, musical i plàstic.

Què podem fer per ajudar als nostres nens i nenes a créixer?

 • Parlar amb ells i escoltar-los encara que siguin petits.
 • Encoratjar-los quan fan les coses bé per ajudar-los a sentir-se valorats i estimats tal com són.
 • Dir clarament què poden fer i què no.
 • Dir-los sempre la veritat.
 • Deixar-los que facin les coses tot sols.
 • Comprometre'ns en la seva educació: signar la carta de compromís.

Des del nostre inici el curs 2002-2003 la nostra font d'inspiració pedagògica han estat les observacions sobre el moviment lliure i el desenvolupament infantil de la pediatre hongaresa Emmi Pikler.

  La cura atenta de cada acció de l'adult cuidant els detalls.

  · En la relació adult-infant tenim cura de:

 • com parlem als infants.
 • com ens relacionem de manera individual en els hàbits diaris.
 • com comprenem l'evolució individual de cada infant.
 • com els ajudem a adquirir habilitats socials amb els seus companys.

 

  · Potenciem el joc lliure:

 • el moviment lliure, que desenvolupa l'habilitat, la perseverança, l'equilibri, la força, la concentració i la voluntat, permet l'aprenentatge per mitjà de l'exploració i el descobriment. És la base d'un pensament i un actuar autònom i lliure.
 • el joc imaginatiu o creatiu, que sosté el desenvolupament físic, emocional i social, permet a l'infant comprendre el món. A més el joc i l'activitat estimulen la motricitat fina que influeix en el desenvolupament del llenguatge de l'infant.

 

  · El ritme diari que l'infant viu a l'escola l'ajuda a adquirir unes habilitats personals, (ordre, neteja...) socials (saber esperar, no fer mal...) i també enforteix les seva voluntat i la seva autonomia.

 

Grups d'infants                                              Infantil 0

La metodologia de l’aula dels nadons es fonamenta en quatre principis:

 • El respecte a l’infant com a persona individual.
 • L’autonomia basada en la iniciativa de l’infant, potenciar la llibertat de moviments i afavorir propostes de joc lliure.
 • La pedagogia de la vida quotidiana. La cura atenta de cada acció de l’adult amb cura dels detalls.
 • La constància en les actituds educatives de les educadores proporcionen a l'infant seguretat i confiança.

 

S’ofereix la "panera dels tresors" on l’infant explora els diferents materials d’us quotidià. El paper de l’educadora és l’atenció i l’observació de les accions dels infants.

http://www.elsafareig.org/panera/panera.htm

Article sobre el moviment lliure

Moviment lliure.pdf
Documento Adobe Acrobat 449.6 KB

Infantil 1

Joc Heurístic
Joc Heurístic

 

Oferim la “panera dels tresors” amb el grup d’1-2 anys petits (nascut del mes de setembre a desembre).

Quan els infants perden l'interès pels objectes de la panera, oferim "el joc heurístic". S'ofereix un material variat i sense una utilitat determinada. L'infant amb aquest material el combina, l'experimenta i descobreix les possibilitats de cada un. Aprèn a partit de l'assaig (encert-error)tot divertint-se sense el temor d'equivocar-se.

Al final de la sessió l'infant exercita la capacitat d'escollir. Adquireix l'hàbit d'endreçar i classificar cada objecte a la seva bossa. 

 

Article joc heurístic.pdf
Documento Adobe Acrobat 386.8 KB

També experimentem amb materials naturals: fulles, castanyes, moniatos, flors, pètals, farina, ous, xocolata... amb ells l’infant actua, manipula i desenvolupa els seus sentits (vista, oïda, olfacte, gust i tacte).

Experimentació

Els infants poden manipular lliurement, descobrir i investigar les característiques dels objectes i dels materials.

Es prepara l'espai amb materials diversos que poden ser naturals (pinyes, fulles seques, castanyes, carbasses, moniatos, garrofes, pètals, cargols, cloïses, sorra, pells de mandarina...) i de rebuig (oueres, ampolles de plàstic transparent, taps de suro, taps de plàstic, tapes metal·líques, caixes...) I alguns estris (culleres, embuts, coladors, pots, cistells...). L'infant els utilitza per portar a terme diverses accions

Safates d'experimentació                        Infantil 2

És una proposta que pretén donar continuïtat als jocs de descoberta com la panera dels tresors i el joc heurístic.

Amb les safates d'experimentació els infants exploren a partir de la manipulació amb materials inespecífics com per exemple: sorra, pasta, llegum, peles de mandarina... combinats amb objectes com pots, culleres, coladors, embuts...

Amb aquesta proposta l'infant s'inicia en els conceptes de lògica-matemàtiques mentre fan diferents combinacions, classificacions, comparacions, seriacions...

També desenvolupen i augmenten el nivell d'atenció i concentració.  

Pintura

En aquesta activitat els infants s'expressen lliurement. 

S'ofereix als infants el paper en gran format per poder representar còmodament els seus gargots, pinzellades... i pintura de dits amb la qual generalment manipulen amb les mans.

També els hi proposem pintar amb pinzells, rodets, esponges...

Aquesta activitat es fa amb petit grup.

Bosses tafaneres

Els infants "tafanegen" lliurement a l'interior d'unes quantes bosses plenes d'objectes reals utilitzats a la vida quotidiana.

A partir de la curiositat i de les seves vivències, els infants tenen la possibilitat de fer joc simbòlic tot imitant el rol dels adults.

A l'escola tenim 5 bosses tafaneres: la del nadó, la de la mare, la de la piscina/platja, la motxilla de l'escola i la motxilla d'anar d'excursió.

La recollida també forma part del joc, els infants classifiquen els objectes a la bossa que pertoca.

Aquesta activitat la porten a terme els infants d'Infantil 2 al segon trimestre.

Moments de l'aula d'infantil 2

Prioritzem les situacions de la vida quotidiana, l'observació, la manipulació, l'experimentació i el joc, com a eines bàsiques de l'aprenentatge.

Estem aprenent a socialitzar-nos

LES MOSSEGADES.pdf
Documento Adobe Acrobat 63.9 KB

EBM CONFETTI

C/ Mossen Cinto Verdaguer nª 1
Telèfon: 972 17 16 07

correu-e: a l'atenció de

Mònica Singla Cabré

escolabressol@sarriadeter.cat

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9h a 17h

PROMOU:

AMB EL SUPORT DE:

AFA Escola Bressol Municipal Confetti

c/Mn. Cinto Verdaguer, 1
Correu-e: afaconfetti@gmail.com