PREINSCRIPCIONS CURS 2023-2024

CALENDARI MAIG 2023

- Publicació de l'oferta: entre el 3 i el 5 de maig de 2023.

- Període de presentació de sol·licituds: del 10 al 17 de maig de 2023, ambdós inclosos. El termini per presentar la documentació és el dia 17 de maig a les 17h.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2023.

- Termini per presentar una reclamació: del 2 al 8 de juny de 2023.

- Sorteig del número de desempat: entre el 9 i el 13 de juny de 2023.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 15 de juny de 2023.

 

- Període de matrícula: del 16 al 22 de juny de 2023, ambdós inclosos.

DOCUMENTS

Cal presentar la sol·licitud de plaça: dins el període del 10 al 17 de maig, abans o després d'aquestes dates no seran admeses les sol·licituds.

Cal seguir els següents passos:

1.- Emplenar instància genèrica sol·licitant plaça pel curs 2023-2024. Adjuntar tots el documents que acreditin els punts de barem. (DNI de la família, Llibre de família, TSI de l'alumne i altres documents que al·leguin punts complementaris com família nombrosa, avis en el municipi...)

2.- Emplenar el formulari Google amb les dades familiars                     (estarà penjat a la web el dia 10 de maig).

3.- Emplenar el full de sol·licitud (a partir del 10 de maig) i enviar el document a escolabressol@sarriadeter.cat

CRITERIS D'ADMISSIÓ                                                    S'han d'acreditar adjuntant la documentació amb la instància genèrica

CRITERIS PRIORITARIS:

  • El domicili familiar al·legat és en el municipi de Sarrià de Ter:

           4 punts.    

  • Hi ha un informe vinculant per part de Serveis Socials: fins a 3 punts.   
  • Existència de germà escolaritzat al centre: 1 punt.
  • Quan l’infant sigui fill/a de persona empleada municipal, no veï/na de Sarrià: 1 punt.

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS: 

  • Si l’infant forma part d’una família nombrosa: 2 punts.
  • Si l’infant forma part d’un cas de part múltiple: 1 punt.
  • Si té els avis en el municipi de Sarrià de Ter: 1 punt.
  • Decisió del Consell Escolar, si té germans al Escola Montserrat: 1 punt.

  

Procés matriculació (JUNY 2023)

Les famílies que matriculen als infants nascuts al 2021, no han de fer efectiu el pagament de la matrícula. 

Però si han d'emplenar l'autorització bancaria pel pagament del servei de menjador i berenar.

Les famílies que matricules als infants nascuts al 2022 i 2023 han de seguir els següents passos:

  • Emplenar l'autorització bancaria amb el comprovant de la matrícula (transferència bancaria de 100€ en el compte de l'Ajuntament de Sarrià de Ter). 
  • Enviar per correu l'autorització bancaria a escolabressol@sarriadeter.cat

 

PROCES MATRICULACIÓ.pdf
Documento Adobe Acrobat 167.6 KB
FAMILIES INFANTIL 2 PROCES MATRICULACIO.
Documento Adobe Acrobat 114.9 KB
AUTORITZACIO BANCARIA.pdf
Documento Adobe Acrobat 434.1 KB

PLACES QUE S'OFEREIXEN PEL CURS 2023-2024

GRUP DE NADONS ( nascuts el 2023)  8 places

GRUP DE 1-2 ANYS ( nascuts el 2022)    places

GRUP DE 2-3 ANYS ( nascuts el 2021)    places

Els infants nascuts al 2021 estan exents de fer efectiva la quota. 

Si es cobrarà el servei del cost del menjador i si utilitzen el servei d'acollida.

PREUS CURS 2022-2023

 

HORARI                                  PREU

8’45h a 17h  209€                     333 € (quota per 20 dies lectius, dinar i berenar inclòs) menjador fix (per dia) 6,20€

menjador ocasional (per dia) 7,40€

HORARI                                 PREU

8’45h a 12h i de 15h a 17h          193 € (berenar inclòs)

 

Hora d'acollida 7:45h a 8:45h    20,50€ (mensuals) s'ofereix el serveis amb un mínim 10 famílies fixes mensuals interessades.

Dia esporàdic 3€ (dia)

 

*Descompte -20% de la quota, per famílies nombroses, famílies amb dos infants al centre, famílies monoparentals i NEE.

 

Matrícula: 100€ nascuts al 2021 i 2022 es fa efectiva en el moment de la inscripció. No es retorna en cas de baixa.

Informació sobre les quotes d'Infantil 2

Carta famílies finançament I2.pdf
Documento Adobe Acrobat 113.3 KB

EBM CONFETTI

C/ Mossen Cinto Verdaguer nª 1
Telèfon: 972 17 16 07

correu-e: a l'atenció de

Mònica Singla Cabré

escolabressol@sarriadeter.cat

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 15h a 17h

AFA Escola Bressol Municipal Confetti

c/Mn. Cinto Verdaguer, 1
Correu-e: afaconfetti@gmail.com

PROMOU:

AMB EL SUPORT DE: