Les dates del casalet d'estiu són de l'3 al 21 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

Només pels alumnes matriculats durant el curs escolar.

.

 

 

CASALET D’ESTIU JULIOL 2023                                              

 

 

HORARI

 

Del 3 al 21 de juliol

 

 

     

 

MATÍ:

9h -12h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATÍ I DINAR:

9h - 15h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBM CONFETTI

C/ Mossen Cinto Verdaguer nª 1
Telèfon: 972 17 16 07

correu-e: a l'atenció de

Mònica Singla Cabré

escolabressol@sarriadeter.cat

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 15h a 17h

AFA Escola Bressol Municipal Confetti

c/Mn. Cinto Verdaguer, 1
Correu-e: afaconfetti@gmail.com

PROMOU:

AMB EL SUPORT DE: