Les dates del casalet d'estiu són de l'1 al 29 de juliol de 2022, ambdós inclosos.

Només pels alumnes matriculats durant el curs escolar.

S'ofereix la possibilitat d'utilitzar el servei del casalet tot el mes o per setmanes.

 

 

CASALET D’ESTIU JULIOL 2022                                              

 

 

HORARI

Del 1 al 29 de juliol

MENSUAL

 

1 juliol

Setmana

del 4 al 8 de juliol

Setmana

del 11 al 15 de juliol

Setmana

del 18 al 22 de juliol

del 26 al 29 de juliol

MATÍ:

8:45h -12h

 

176€

 

11,40€

 

57€

 

57€

 

57€

 

 45,60

MATÍ I DINAR:

8:45h - 15h

 

 

302,50€

 

19,60€

 

 98€

 

98€

 

98€

 

78,40€

 

 

EBM CONFETTI

C/ Mossen Cinto Verdaguer nª 1
Telèfon: 972 17 16 07

correu-e: a l'atenció de

Mònica Singla Cabré

escolabressol@sarriadeter.cat

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 15 a 17 h

AFA Escola Bressol Municipal Confetti

c/Mn. Cinto Verdaguer, 1
Correu-e: afaconfetti@gmail.com

PROMOU:

AMB EL SUPORT DE: