Les dates del casalet d'estiu són de l'1 al 28 de juliol de 2021, ambdós inclosos.

Només pels alumnes matriculats durant el curs escolar.

S'ofereix la possibilitat d'utilitzar el servei del casalet tot el mes o per setmanes.

 

L'ajuntament de Sarrià de Ter aplica un 25% de descompte en les tarifes del casalet de juliol a totes les famílies empadronades al municipi. No inclou en el descompte el preu del dinar. 

 

CASALET D’ESTIU JULIOL 2021                                               20 DIES LABORABLES

 

 

HORARI

Del 1 al 28 de juliol

MENSUAL

 

1-2 juliol

Setmana

del 5 al 9 de juliol

Setmana

del 12 al 16 de juliol

Setmana

del 19 al 23 de juliol

 

26-27-28 de juliol

MATÍ:

8:45h -12h

 

176€

 

22,80€

 

57€

 

57€

 

57€

 

 34,20€

MATÍ I DINAR:

8:45h - 15h

 

 

302,50€

 

39,20€

 

 98€

 

98€

 

98€

 

58,80€

 

 

EBM CONFETTI

C/ Mossen Cinto Verdaguer nª 1
Telèfon: 972 17 16 07

correu-e: a l'atenció de

Mònica Singla Cabré

escolabressol@sarriadeter.cat

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 15 a 17 h

AFA Escola Bressol Municipal Confetti

c/Mn. Cinto Verdaguer, 1
Correu-e: afaconfetti@gmail.com

PROMOU:

AMB EL SUPORT DE: